PrzyjaznePodatki - Biuro Rachunkowe Warszawa.
biuro@przyjaznepodatki.com.pl | tel. (22) 258 74 77

PP

Ceny naszych usług są jasne, przejrzyste i czytelne. Nie ustalamy cen indywidualnie bo to zawsze oznacza wyższą cenę niż podana w cenniku. Jedynymi czynnikami mającymi na nie wpływ są: rodzaj prowadzonej ewidencji i średnia ilość dokumentów księgowych w miesiącu. Poniżej cennik netto naszych usług.

 

 

Ewidencja przychodów dla celów podatku zryczałtowanego

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 szt. 100,00 zł
do 20 szt. 150,00 zł
21 – 30 szt. 200,00 zł
31 – 50 szt. 250,00 zł
51 – 75 szt. 300,00 zł
76 – 100 szt. 350,00 zł
101 – 150 szt. 400,00 zł
151 – 200 szt. 500,00 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 200.00 zł.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 5 szt. 150,00 zł
6 – 10 szt. 200,00 zł
11 – 20 szt. 250,00 zł
21 – 30 szt. 300,00 zł
31 – 40 szt. 350,00 zł
41 – 50 szt. 400,00 zł
51 – 60 szt. 500,00 zł
61 – 75 szt 600,00 zł
76 – 100 szt. 700,00 zł
101 – 150 szt. 900,00 zł
151 – 200 szt. 1200,00 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 350.00 zł.

Księgi Handlowe

Ilość zapisów księgowych cena netto
do 10 szt. 350,00 zł
11 – 20 szt. 500,00 zł
21 – 30 szt. 600,00 zł
31 – 40 szt. 700,00 zł
41 – 50 szt. 800,00 zł
51 – 65 szt. 900,00 zł
66 – 100 szt. 1300,00 zł
101 – 150 szt. 1700,00 zł
151 – 200 szt. 2100,00 zł
Za każde kolejne 50 dokumentów 500.00 zł.

Kadry – Płace

Ilość pracowników z ZUS cena netto
od 1-5 pracowników 40,00 zł.
od 6-20 pracowników 35,00 zł.
od 21 pracowników 30,00 zł.
Ilość pracowników bez ZUS cena netto
od 1-5 pracowników 20,00 zł.
od 6-20 pracowników 15,00 zł.
od 21 pracowników 10,00 zł.

Pozostałe usługi

cena netto
Założenie teczki osobowej dla jednego pracownika 50,00 zł.
Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego BHP dla jednego pracownika 150,00 zł.
Ocena ryzyka zawodowego dla jednego stanowiska pracy 50,00 zł.
Deklaracja Intrastat – wywóz 200,00 zł.
Deklaracja Intrastat – przywóz 200,00 zł.
Raporty do GUS 100,00 zł.
Wysyłanie elektronicznych deklaracji 0,00 zł.
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego w wys. Opłaty za grudzień
Analiza księgowań i naliczeń zobowiązań podatkowych dotyczących okresów poprzedzających podpisanie umowy Opłata w wysokości 1/2 opłat wymienionych w cennikach powyżej
Wyprowadzanie zaległości podatkowych Opłata w wysokości opłat wymienionych w cennikach powyżej, minus rabat 25% za każdy pełny rok kalendarzowy
Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym 500,00 zł.
Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym 300,00 zł.
Przygotowanie wniosku sądowego o nakaz zapłaty 150,00 zł.
Rozliczenie roczne PIT dla osób fizycznych i prawnych  wycena indywidualna
 korekta deklaracji z winy klienta
(dostarczenie dokumentów po terminie)
 100,00 zł.
Nie liczymy ilości dokumentów co miesiąc. Średnią ilość dokumentów określamy przy zamknięciu roku, nowa cena jest stosowana przez kolejny rok kalendarzowy.

Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.