PrzyjaznePodatki - Biuro Rachunkowe Warszawa.
biuro@przyjaznepodatki.com.pl | tel. (22) 258 74 77

Prowadzimy kompleksową obsługę księgową wszystkich podmiotów gospodarczych, w zakresie:

  1. Prowadzenie Ksiąg Handlowych, Ksiąg Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu i Kart Podatkowych
  2. Opracowywanie zakładowych planów kont
  3. Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  4. Prowadzenie ewidencji VAT
  5. Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT
  6. Sporządzanie zeznań rocznych
  7. Sporządzanie przelewów dotyczących należności publiczno-prawnych
  8. Sporządzanie bilansu i sprawozdania finansowego
  9. Reprezentacja przed organami państwowymi w tym:  U.S., ZUS, KRS, CEIDG itp.

Obsługa Księgowa - przyjaznepodatki.com.pl